Nasıl Üye Olunur?

BİREYSEL ÜYEMİZ OLUN

KURUMSAL ÜYEMİZ OLUN

SİTAP afet alanında çalışan ve çalışma potansiyeli olan bütün STK’ların üyeliğine açık bir platformdur. SİTAP’a üyelik başvurusu için hiçbir süre sınırlaması ve ön şart yoktur.

SİTAP’a üyelik herhangi bir maddi sorumluluk ya da maliyet gerektirmemektedir ancak tüm üyelerin SİTAP’ın ortak hedeflerine destek olma konusunda emek ve düzenli katılım taahhütleri gerekmektedir.

Belirtilen üyelik şartlarını sağlayan tüm ilgili kuruluşlar ve bireyler web sitemizde yer alan üyelik formunu doldurmak suretiyle üyelik başvurusunu yapabilir.

Başvurular SİTAP sekretaryası tarafından değerlendirildikten sonra üyeliğinizin tamamlandığına dair onay mailiniz size gönderilecektir.

SİTAP üyesi kurumlar bu internet sitesi aracılığıyla forumlarda başlıklar açabilme, kurumlarının etkinliklerini duyurabilme  ve 1K2N matrisine projelerinin girişini yapmaya yetkili olacaktırlar.

SİTAP üyesi bireyler bu internet sitesi aracılığıyla forumlardaki tartışmalara katılabilecek ve kurumlarının etkinliklerini duyurabilecektir.

Kimler Üye Olabilir:

Sivil Toplum Afet Platformu’na aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar üye olabilir: 

  • Dernekler, vakıflar ve diğer kar amacı gütmeyen organizasyonlar gibi sivil toplum kuruluşları
  • Birleşmiş Milletler gibi uluslararası organizasyonların Türkiye delegasyonları
  • Meslek Odaları
  • Üniversiteler, düşünce kuruluşları gibi akademik birimler ve araştırma enstitüleri
  • Özel sektör kuruluşları
  • Bireysel gönüllüler
  • Sendikalar

Üyelik başvurusunda bulunan kişi ve kuruluşlar “SİTAP Çalışma Usülleri Belgesini” kabul etmiş sayılırlar ve herhangi bir şekilde orada belirtilen usul ve ilkelere aykırı davranmaları halinde üyelikleri SİTAP Yürütme Kurulu tarafından düşürülmesi için yeterlidir.