KAYNAKLAR
Nis
13
evren emek
Ek Döküman

İngilizce
UNISDR
The 2015 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction Report
Afet Yönetimi Döngüsü, Kaynaklar, Risk ve Zarar Azaltma
0

BM Afet Risklerinin Azaltılması Ofisi tarafından Mart ayında yayımlanan raporda devletlerin afetler nedeniyle ekonomik kayıplarının ortalama 300 milyar dolara ulaştığı ve daha da artacağı belirtiliyor. Türkiye hakkında da önemli verilerin bulunduğu raporda, ülkelerin afet riskleri, dünya risk haritaları ve ileriye dönük ekonomik provizyonlar yer alıyor.

Dökümanı indirin.


CSDP
Araç çubuğuna atla