Tag Archives: hayata destek derneği

May
2
evren emek
İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Raporu
0
, , , , ,
ihtiyaç_analizi_kapak
Hayata Destek Derneği’nin İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Raporu, İstanbul’daki Suriyeli mültecilerin mevcut durumuna ilişkin genel bir değerlendirmeyi içeren saha çalışmasının ürünüdür. Saha çalışması İstanbul’un Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirilmiş olup çalışmada; Suriyeli ailelerle yapılan hane halkı anketleri, yerel paydaşlara yönelik mülakatlar ve hem Suriyeli mülteciler, hem de yerel halkla yapılan odak grup görüşmeleri dahil olmak üzere çeşitli nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Ön bulgular, İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde, mültecilere yönelik çalışmalar yürüten çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlara sunulmuş, söz konusu paydaşlarla işbirliği içerisinde öneriler oluşturulmuştur.