Tag Archives: çalışma grupları

Oca
29
evren emek
Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı Notları
0
, , , , , , , , , , ,

Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı: Batı-dışı STK’lar Ağı Toplantısı 13 Ocak Çarşamba günü Larespark Hotel’de 29 farklı kurumdan 41 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 Şub
6
evren emek
SİTAP Yeni Çalışma Grupları Artık Online
0
, ,

17 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen Sivil Toplum Afet Platformu: III. Çalışma Grupları Toplantısı’nda, çalışma gruplarının aşağıdaki çerçeve-yöntem doğrultusunda çalışması konusunda mutabık kalındı:

  • Bundan sonraki çalışmalar, “Yasal Çerçeve”, “Zarargörebilir Gruplar” ve “Sivil Aktörler Arası İletişim ve Bilgi Paylaşımı” başlıklı temalar altında yürütülecek.
  • Bu temalar altında grup üyeleri, ihtiyaca yönelik çalışma grubu konu başlıkları önerebilecekler. Her tema altından birden fazla konu için çalışma grubu önerilebilir. Ancak bu konu başlıklarının afet risklerinin azaltılması ve afet müdahalesi çalışmaları ile ilişkili olması beklenmektedir.

Toplantıda, Zarar Görebilir Gruplar Çalışma Grubu’ndan Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı ile Yasal Çerçeve Çalışma Grubu’ndan Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfi üç çalışma konu başlığı önerdiler. Aşağıda SİTAP yeni çalışma gruplarına yönelik bilgi notlarını ve her bir konu başlığına ait ilgili forum linklerini aşağıdaki üç konu başlığı altında bulabilir; ilgi duyduğunuz grubun forumuna kayıt yaparak o çalışma grubuna dahil olabiliriniz.

Ayrıca söz konusu üç konu başlığı dışında kalan konulara yönelik SİTAP çalışma grubu kurulmasını arzu ederseniz bu taleplerinizi de bir niyet mektubu ile SİTAP Sekretaryası’na iletebilirsiniz. Niyet mektubunda, hem toplantılara düzenli katılım hem de ilgili çalışma grubu üyeleri tarafından öngörülen çalışma süresinin SİTAP için ayrılacağı taahhüt edilmesi beklenmektedir.

SİTAP yeni çalışma konuları aşağıdaki gibidir:

I. Afet ve acil durumlarda mahpuslar (engelliler, yaşlılar, yabancılar, çocuklar, LGBT , vb.)

Ayrıntılı bilgi notu için lütfen tıklayın.

Afet ve acil durumlarda mahpuslar konulu foruma dahil olmak için lütfen tıklayın.

II. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi

Göçün toplumun tüm kesimlerince bir dayanışma konusu olarak algılanabilmesi için, kamuoyunun afet algısı deprem ve doğal afetler eksenli tanım düzeyinden çıkarılmalıdır. İnsani yardım ilkelerinin evrensel nitelikleri konusunda farkındalık yaratılmalıdır. Hem kadın örgütlerinin afet konusunda farkındalıklarının arttırılması hem de toplumsal cinsiyete duyarlı bir afet yönetimi bilincinin oluşturulması için Suriyeli ve Irak’lı kadın sığınmacılar özellinde bir çalışma yapılmalıdır. Son gelişmelerin ardından yoğun olarak göç alan merkezlerdeki yerleşik sığınmacılarla ilgili yapılmış olan toplumsal cinsiyet eksenli ihtiyaç analizlerinin eksikleri tamamlanarak, konunun öne çıkarıldığı dayanışma kampanyalarına öncülük edilmelidir. İhtiyaç analizlerinin sonuç değerlendirmeleri ve konuya yönelik öneriler rapor haline getirilerek kamuda yaygınlaştırılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi notu için lütfen tıklayın.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Yönetimi konulu foruma dahil olmak için lütfen tıklayın.

 III. Afet Gönüllülüğün Yasal Çerçevesi

Hemen hemen her gönüllü kuruluş, gönüllü çalışmalarda mevcut yasal çerçeve ve uygulama pratikleri bağlamında birçok alanda zorluklar, engeller ve hatta hukuksal konularla karşı karşıya gelmiştir. Çok geniş ve disiplinler arası bir alanı kapsamasına karşın mevzuatla bağlantılı olan bazı önemli tartışma konularını somut örneklere dayandırarak belirlenmesi ve düzenleme önerilerinin bunlar üzerinden hazırlanması hedeflenmektedir.

Ayrıntılı bilgi notu için lütfen tıklayın.

Afet ve acil durumlarda mahpuslar konulu foruma dahil olmak için lütfen tıklayın.