Soma için STK Kümelenme Çağrısı
Haz
17
sitap
Ek DökümanSoma için STK Kümelenme Çağrısı
Duyurular
0

Soma için STK Kümelenme Çağrısı

Değerli Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri,

5 Haziran 2014 tarihinde 21 farklı sivil aktörün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz SİTAP II. Soma için Bilgi Paylaşımı toplantısında, bölgede gözlem ve deneyim sahibi kuruluşlar tarafından, uzun vadeli ve çözüm odaklı projelerin üretilebilmesi için etkilenen nüfusa dair veri toplama çalışmalarının belirli standartlar çerçevesinde sürdürülmesi gerekliliği vurgulandı.

Bu değerlendirmelerden yola çıkarak, sivil aktörler arasında ilgili sektörler çerçevesince iletişim ağının ve bilgi akışının güçlendirilmesi, ihtiyaç tespit formlarının kapsamlı ve işlevsel olacak şekilde oluşturulması ve yapılacak yardımların belirli standartlara uygun olarak gerçekleşmesi için aşağıda bulunan 4 sektör altında gelişecek bir kümelenme sistemi oluşturmak istiyoruz. Bölgede etkinlik göstermek isteyen sivil toplum kuruluşlarına sektörel uzmanlık desteği sağlamak ve söz konusu her bir sektör içinde bilgi akışı ve işbirliğine yön vermek isteyen kuruluşları SİTAP ile iletişime geçmeye davet ediyoruz.

Sektörler:
1. Eğitim
2. Psiko-sosyal destek
3. Geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi
4. Nakdi ve ayni yardım

Her sektör için ilgili kuruluşun;
• belirli bir zaman ayıracaklarını taahhüt etmesi,
• ilgili sektörün ihtiyacına göre ihtiyaç tespit formları oluşturulması konusunda uzman desteği sağlaması,
• toplanan verilerle ilgili izleme ve değerlendirme planı hazırlaması,
• veri toplayacak olan saha ekiplerine oryantasyon hazırlaması ve vermesi beklenmektedir.

Kümelenme sistemi ile, belirli standartlar çerçevesince hazırlanmış ve ilgili sektörlerden uzman STK’ların desteklemiş olduğu araçlarla toparlanan bilgiler, somagonulluleri.org web sitesi aracılığı ile yayınlanacak ve gönüllüler doğru zamanda doğru noktalara sağlıklı bir şekilde mobilize edilebileceklerdir.

Bu çalışmada yer almak isteyen kuruluşlar, 23 Haziran 2014 Pazartesi akşamına kadar uzmanlık ve deneyimlerine göre hangi kümede yer almak istediklerini ve ilgili bağlantı kişisini aşağıdaki irtibat kişisine ulaştırabilirler. Gelecek Soma bilgi paylaşımı toplantısı bu kümelenmeye göre düzenlenecektir.

Dökümanı indirin.


CSDP
Araç çubuğuna atla