Ağu
28
sitap
SİTAP adına Hayata Destek Derneği
0
  • : Bilgi Yönetimi ve Planlama
  • : Soma ile ilgili çalışan ve çalışmayı planlayan tüm sivil aktörler arasında bilgi paylaşımı ve iletişimi kolaylaştırma
  • : İstanbul merkezli
  • : Tüm sivil aktörler: bireyler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
  • : Düzenli toplantılar ve 1K2N matrisi güncelleme uygulaması devam ediyor. İhtiyaç olduğu sürece bu rolü üstlenmeye hazır.
  • : 5 tematik başlık altında ihtiyaç belirleme yapıldı. Bilgi yönetimi ve iletişim çalışmaları için 2 tam zamanlı personeli mevcut