Ağu
28
sitap
Oy ve Ötesi
0
  • : Bilgi Yönetimi ve Planlama
  • : Soma'daki ihtiyaçlarla gönüllüleri ve sivil aktörleri buluşturabilecek bir platform oluşturmada SİTAP'la birlikte çalışıyor. Online bir platform yaratılarak, bu platform saha ekipleriyle desteklenmeye çalışılacak
  • : İstanbul merkezli
  • : Tüm sivil aktörler: bireyler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
  • : Çeşitli STK'lar ile toplantılar yapıldı, SİTAP ile çalışma grubu oluşturuldu ve online platformun ilk yol haritası oluşturuldu
  • : Websiteyi yapacak gönüllüleri ve sistem oluştuktan sonra destek çağrısı yapabileceği 30.000 gönüllüsü mevcut