Afete Hazırlık
Müdahale
İyileştirme
Risk ve Zarar Azaltma
Arama - Kurtarma