Vizyonumuz & Misyonumuz

MİSYONUMUZ

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP)’ın öncelikli amacı afet risk ve etkilerinin en aza indirilmesi için Türkiye’de afet ve acil durum yönetimi alanında çalışmalar yürüten ve ulusal çapta faaliyet gösteren bir ağ oluşturmaktır.

VİZYONUMUZ

Afet Yönetim Sisteminde çalışan sivil aktörlerin uluslararası etik, teknolojik ve afet standartları ekseninde bir araya gelerek, afet öncesi ve sonrasında aşamalarında uyumlu ve etkili bir şekilde çalıştığı uluslararası bir platform olmak.

Sivil ve kamu kurumları arasında bir diyalog alanı yaratmayı ve afetten etkilenen toplulukların temel insani haklarına erişmelerine katkıda bulunmayı hedefleyerek afet yönetiminde hak temelli bir yaklaşımın önemini vurgulamak.

Uluslararası alanda kabul görmüş standartların ve insani yardım ilkelerinin bilinirliliği konusunda farkındalık yaratarak ve sivil kuruluşların kapasitelerini arttırmaya çalışmak.