Stratejik Hedeflerimiz

14741654_ml

Stratejik hedefimiz; afet alanında yapılan çalışmaların verimliliğini ve etkinliğini arttırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda;

  • STK’lar arası iletişim ve bilgi paylaşımı alışkanlıklarının gelişmesi,
  • STK‘lar ile başta AFAD olmak üzere kamu kurumları ve yerel yönetimler ile olan işbirliğinin güçlenmesi,
  • Afete yönetimi çalışmaları kapsamında uluslararası standartların, bilinirliğinin ve uygulanılabilir olmasının arttırılması, eğitici yayınların, raporların derlenerek elektronik ortamda ulaşılabilir hale getirilmesi,
  • Afet alanında gönüllü ve profesyonel insan kaynağının geliştirilmesi,
  • Medyanın afetlerdeki rolünün etkin şekilde yerine getirmesinin desteklenmesi,
  • Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte afet alanındaki çalışmalara STK’ların yaygın ve aktif katılımının sağlanması.
  • STK’lar arasında teknoloji ile beslenecek bir iletişim ağının kurulması; bu sayede afet yönetimi alanında çalışan paydaşların daha etkin ve hızlı iletişim kurmasını hedefliyoruz.

Pozisyon ve strateji belgemizi indirerek detaylı bilgi alabilirsiniz.