Neden kurulduk?

22397193_ml

Türkiye’de yaşanan 1999 Marmara depremleri, 2011 Van depremi ve Suriye mülteci krizindeki müdahale deneyimlerinde görüldüğü üzere STK’lar, afet sonrası durumlarda, malzeme yardımından barınmaya, çadır kurmadan psikolojik desteğe kadar her türlü konuda çalışıyor, ilgi alanlarına göre projelerini bölgede kalarak gerçekleştiriyorlar. Yara sarma odaklı anlayışın yanında koruyucu ve önleyici çalışmaları da gündemleri haline getiren STK’lar, afet yönetimi çalışmaları içerisinde yer alıyor, kamu kurumları ile birlikte çalışıyor ve bu çalışmalar içerisinde yer almaları özendiriliyor.

Ancak bütün bu olumlu gelişmelere rağmen bilginin ve bilgi edinme kanallarının sınırlılığı; kamu kuruluşları ile STK’lar, yardım girişimleri ve kişiler arasındaki koordinasyon eksikliği ve ilişkilerin kopukluğu, STK’ların afet yönetimi süreçlerine katılımına ilişkin yeterli kanalların açık olmaması ve nihayetinde uluslararası alanda kabul görmüş hak temelli standartlar ve ilkelerin STK’larca bilinmemesi, müdahale ve yardım çalışmalarının etkinliğini büyük ölçüde azaltıyor, kaynakların verimli kullanılmamasına ve enerji israfı gibi sorunlara yol açıyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı 2013 yılı Mayıs ayında Hayata Destek Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya geldi ve Sivil Toplum Afet Platformu’nun (SİTAP) kurulması için harekete geçti. SİTAP, 2013 yılından beri büyüyerek çalışmalarına devam ediyor.