Ne Yapıyoruz?

SITAP;

 • Sivil toplum örgütleri arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımı alışkanlıklarının gelişmesi,
 • Sivil toplum örgütleri ile başta AFAD olmak üzere ilgili kamu kurumları ve yerel yönetimler ile iletişim ve işbirliğinin güçlenmesi, sivil kuruluşların karar verme süreçlerinde etkin hale gelmeleri.
 • Afet alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin insani yardım ilkeleri ve uluslararası standartlar konularında kurumsal kapasitelerinin arttırılması ve gönüllü-profesyonel insan kaynağının geliştirilmesi konularında çalışıyor.

Çalışma usülleri belgesinin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız…

ÇALIŞMA PLANLARIMIZ

Stratejik hedeflerimize ulaşmak için öngördüğü çalışma planları:

1- STK’lar arası iletişim ve bilgi paylaşımı alışkanlıkları gelişmesi için:

 • STK’lara yönelik durum saptama araştırmasının yapılması
 • Pozisyon belgesinin geliştirilmesi
 • Alanda çalışan STK’ları bir araya getiren toplantıların yapılması
 • Platform çalışma usulleri belgesinin belirlenmesi
 • Çalışma gruplarının oluşturulması ve faaliyet göstermesi- sonuçların STK’lar arasında paylaşılması
 • Bilgi yönetimi ile ilgili altyapının oluşturulması ve kullanılması

2- STK‘lar ile başta AFAD olmak üzere ilgili kamu kurumları ile işbirliği güçlenmesi için:

 • Çalışma grubu sonuçlarının kamu kurumları ve yerel yönetimler ile paylaşılması
 • Savunuculuk stratejilerinin geliştirilmesi
 • Mecliste lobi faaliyetleri yürütülmesi
 • Kamu kurumları ile ortak projelerin yapılması
 • 1K2N tablosunun hazırlanması ve güncellenmesi ( kim-nerede-ne yapıyor)

3- Afet alanında çalışan STK’ların kurumsal kapasiteleri artması için:

 • STK’lar için durum saptama araştırması ve ihtiyaç analizi yapılması
 • Eğitimler (insani yardım ilke ve standartları) ve seminerlerin organize edilmesi
 • Kapasite geliştirme toplantılarının ve atölyelerin organize edilmesi
 • Yapılan durum saptama araştırması ve ihtiyaç analizleri sonuçlarının paylaşılması ve tartışılması

4- Afet ve acil durum yönetiminde ‘ afet ve acil durum gönüllüsü’ kavramı yerleşmesi:

 • Gönüllülük çalışma grubu toplantıları (gönüllü yönetimi modellerinin, yaklaşımlarının ve esaslarının tartışılması)
 • İyi örneklerle ilgili saha ziyaretlerinin yapılması

5- Medyanın afetlerdeki rolünün etkin şekilde yerine getirilmesi desteklenmesi.

 • Medyada çıkan haberlerin takip edilmesi ve verilerin oluşturulması
 • Medya çalışanları ile toplantılar yapılması

Platformun paydaşlara faydasını arttırmak için aktivite ve amaçlarımız aşağıdaki gibidir.

6- Platformun temel paydaşlar açısından işlevsel hale gelmesi için:

 • İletişim planının oluşturulması (platforma üye kazanımı, medya ile ilişkiler, uluslararası ağlar, vb.)
 • Paydaşların önceliklendirilmesi ve irtibat kişilerinin belirlenmesi
 • Paydaş veri tabanının oluşturulması
 • Çalışma gruplarının sonuçlarının paydaşlarla paylaşılması
 • Elektronik ve basılı iletişim kanallarının oluşturulması ve düzenli şekilde kullanılması (Üç aylık bülten, sosyal medya, vb.)
 • Medyanın düzenli olarak platform hakkında bilgilendirilmesi (medya bültenleri, toplantılar organize edilmesi )
 • Afette aktif medya iletişim grubu oluşturulması

7- Platform tabanını geliştirmek ve Platforma yeni üyeler katılması için:

 • Üyelik prosedürlerinin geliştirilmesi
 • Potansiyel üyelik için veri tabanı oluşturulması
 • Potansiyel üyelerle iletişime geçilmesi