İlkelerimiz

 

Katılımcılık

SİTAP tüm kararların birlikte alındığı, herkesin fikir beyan edebileceği bir platformdur. 

Eşitlik

Platform üyeleri eşit temsil haklarına sahiptir. 

Tarafsızlık

Platform siyasi, dini ve ideolojik taraf almaz, insan odaklı ve hak temelli çalışır. 

Ayrım gözetmemek

Platform üyeleri çalışmalarında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmez. 

Platform afet alanında çalışan ve çalışmaya istekli tüm kuruluşlara açıktır. 

Hesap verebilirlik

Platform, aktivitelerini, gelir ve giderlerini şeffaf bir şeklinde paylaşır. 

SİTAP, yukarıdaki ilkelerin benimsenmesi konusunda üyelerinin beyanına güvenir. Şeffaflık ilkesi gereği edinilen bilgiler gizlenemez, kişi ve kuruluş tasarrufunda olamaz ve özel ilişkilere yönlendirilemez. Bu nedenle Ağ bilgileri, üye olmayan sivil aktörler ve topluma açık olacaktır.