Ağu
29
evren emek
Genç Hayat Vakfı
0
  • : Bilgi Yönetimi ve Planlama
  • : Ev ziyaretleriyle sorun ve ihtiyaç tespiti. Alandaki mevcud durum ve ihtiyaç, sorunlar ve yapılan hizmetlerin genel yapısını gösterecek bir yayın çıkarılıyor. Bölgeye düzenli ve istikrarlı gönüllülük desteğinin sağlanacağı çalışmalar. Proje bölgesinde ofis kurma ve sürekli personel barındırma çalışması. Kannat önderleriyle işbirliği. (Bahsedilen bu faaliyetlerin saha ve ön hazırlık çalışmları yapılmaktadır).
  • : İstanbul merkezli olarak, etkilenmiş bölgede Soma ve Kınık'ta.
  • : Gençler, çocuklar ve bu grubu etkileyen aktör olan kadınlar, öğretmenler, kanaat önderleri.
  • : Hane ziyaretleri yapıldı ve sosyal inceleme raporları oluşturuldu. Kamu kuruluşları, kanaat önderleri ile görüşmeler yapıldı. Planlanan faaliyetler için saha çalışması yapılıyor.
  • : Psikolog, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, eğitmenlerden oluşan uzman bir ekip. Gençler, gençlerle temasta bulunan kurumlar, kişiler ve gruplarlarla çalışma deneyimi. Proje bölgesindeki yerel halk ve kanaat önderleriyle, yerel ve merkezi kamu kuruluşlarıyla sürdürülebilir ilşkiler. Üniversite öğrencilerden gönüllü destek ağı.