Ağu
28
evren emek
GBtider (Gıda Bankacılığı ve Temel İhtiyaç Derneği)
0
  • : Bilgi Yönetimi ve Planlama
  • : Etkilenmiş bölgede 301 aileye ulaşarak ihtiyaç analizi tamamlandı. Soma'da bir irtibat ofisi açıldı. Ayni yardım, saha koordinasyonu ve meslek edindirme konularında çalışılıyor. Soma'da çalışmak isteyen diğer STK'larla işbirlikleri gerçekleştiriyor.
  • : Etkilenmiş bölgede
  • : Bölge halkı
  • : 301 aileye ulaşılarak ihtiyaç analizleri tamamlandı. Ayni yardım ve meslek edindirme çalışmaları devam ediyor.
  • : Ayni yardım, saha koordinasyonu ve meslek edindirme konularında uzmanlıkları var. Bu konuda çalışmak isteyen kurumlar dernekle doğrudan iletişime geçebilirler.