Kas
25
evren emek
“ Türkiye’de Afet Risklerinin Azaltılması ve Müdahale Çalışmaları“ Semineri
0
Harita Bulunamadı

Date/Time
Date(s) - 25/11/2014
All Day

Categories


25 Kasım 2014 Salı günü İstanbul’da Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek olan “İnsani Yardım İlkeleri Perspektifinde Türkiye’de Afet Risklerinin Azaltılması ve Müdahale Çalışmaları“ konulu seminere katılımınızdan memnuniyet duyarız.

Türkiye’de yaşanan 1999 Marmara depremleri, 2011 Van depremi ve Suriyeli sığınmacı krizindeki müdahale deneyimlerinde görüldüğü üzere sivil aktörler, afet sonrası durumlarda insani yardımdan anlamında önemli bir rol oynuyorlar. Afet sonrası yardım ve iyileştirme çalışmalarına ek olarak, afet öncesi hazırlığa ve risk azaltımına destek oluyor, eğitimler, çalıştaylar ve konferanslar düzenleme gibi birçok alanda faaliyet gösteriyorlar. Ancak bu gelişmelerle birlikte uluslararası alanda kabul görmüş hak temelli ilke ve standartların Türkiye’de henüz pek yerleşmiş olmaması müdahale ve yardım çalışmalarının etkinliğini büyük ölçüde azaltıyor, kaynakların verimli kullanılamaması ve enerji israfı gibi sorunlara yol açıyor.

Afet risklerinin azaltılması ve müdahale çalışmalarının etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak için uluslararası insani yardım standartları, afetlerde iletişim, koordinasyon ve organizasyon gibi konularda, STKlar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektörü de içine alan paydaşlara yönelik bilgilendirme ve tartışma ortamının yaratılması gerekliliğine inanıyoruz. Bu konu başlıkları kapsamında, sivil kuruluşlar arası işbirliği ve bilgi paylaşımını güçlendirme, kamu ve sivil aktörler arasında güçlü bir iletişim ağı kurmayı hedefleyen bir seminer organize etmek istemekteyiz. SİTAP olarak Kadıköy Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleştirmek istediğimiz “İnsani Yardım İlkeleri Perspektifinde Türkiye’de Afet Risklerinin Azaltılması ve Müdahale Çalışmaları“ başlıklı seminerin programını linkte bulabilirsiniz.

Seminer Programı

Tarih: 25 Kasım 2014 Salı
Yer: Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans  Salonu Bayar Cad. Buket Sok. No:16 Kozyatağı- Kadıköy
Tel: 0216 658 00 14

 

Saygılarımızla,

Sivil Toplum Afet Platformu