Toplantı ve Workshoplar

Oca
13
Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı
Toplantı ve Workshoplar

13 Ocak 2016 Çarşamba günü İstanbul’da Taksim Lares Park Otel’de, Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) ve ADESO* Afrika işbirliği ile düzenlenecek Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’na katılımınızdan memnuniyet duyarız.

Bildiğiniz üzere, Türkiye’de kendi kaynağını yaratmakta zorluk çeken birçok STK, kuruluş
amaçlarıyla ilgili çalışmalarda bulunabilmek için uluslararası STK’lar, BM Ajansları ve AB
Delegasyonu gibi hibe sağlayan kuruluşlarla işbirliği yapıyor. Özellikle Suriye krizi sonrasındaki mülteci akını ile birlikte ortaya çıkan fon fırsatları, STK’ların söz konusu uluslararası kurumlar ve BM Ajansları ile insani yardım alanında artan sayıda işbirlikleri geliştirmesine yol açtı. Önümüzdeki günlerde bu işbirliklerine daha çok STK’nın katılacağını öngörüyoruz. Bu süreçte, uzmanlaşma ve kapasitelerini geliştirme imkanı bulan STK’lar pek çok deneyim biriktiriyor. SİTAP’ın da düzenleyicileri arasında olduğu ve geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz ‘Dünya İnsani Yardım Zirvesi Ulusal İstişare Toplantısı’nda da vurgulandığı gibi, bu ilişkiler çoğunlukla donör – yürütücü
kuruluş ilişkisinden öteye gitmiyor ve STK’ların kurumsallık ve sürdürülebilirliğine bir fayda sağlamıyor.
Bu tür zorlukları konuştuğumuz ve duruma çözümler önerdiğimiz, Batı-dışı STK’lar Ağı’nı tanıtım toplantısına sizi davet etmek istiyoruz. Batı-dışı STK’lar Ağı, insani yardım alanında faaliyet gösteren yerel ve ulusal STK’ların toplandığı, seslerini duyurduğu, haklarını savunduğu, eşit şartlarda fon kaynakları geliştirdiği bir ağ hedefliyor. Ağın lansmanı, Mayıs 2016’da ilki İstanbul’da düzenlenecek olan Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde yapılacak.

 

*Toplantıda simultane tercüme sağlanacaktır.
LCV: Lütfen 9 Ocak 2016 tarihine kadar katılımınızı Tuğçe Duysak’a info@sitap.org adresine veya 0 216 336 22 62 numaralı telefona bildiriniz.

 

 

Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı Programı

Batı-dışı STK’lar Ağı

Saat: 09.30 – 16.30

Tarih: 13 Ocak 2016

Yer: Lares Park Hotel, Topçu Cad. No.: 23 Taksim / İstanbul

 

 

09.30 – 10.00:                  Kayıt ve Tanışma

 

10.00 – 11.00:                   Batı-dışı STK’lar Ağı Hakkında Bilgilendirme

Rapor Sunumu

Süreç Aktarımı

Soru – Cevap

 

11.00 – 11.20:                   Ara

 

11.20 – 13.00:                   Grup Tartışması

Türkiye’deki Yerel ve Ulusal STK’ların Karşılaştıkları Zorluklar ve Fırsatlar

Batı-dışı STK’lar Ağı’na Katılım

 

13.00 – 14.00:                   Öğle Yemeği

 

14.00 – 15.15:                   Kapasite Güçlendirme

Batı-dışı STK’ları için Havuz Fonları

 

15.15 – 15.30:                    Ara

 

15.30 – 16.15:                   Genel Tartışma

 

16.15 – 16.30:                   Sonuçlar ve Kapanış

Haz
10
SAHANA Afet Yönetim Yazılımı Tanıtım Toplantısı
Toplantı ve Workshoplar

Türkiye afet alanında aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının arasında iletişimin ve işbirliğinin geliştirilmesi Sivil Toplum Afet Platformu’un (SİTAP) birincil hedeflerinden bir tanesidir.

Bu doğrultuda afet yönetiminde dünyada yaygın olarak kullanılan ve açık platform olarak son derece esnek bir yazılım olan SAHANA/Eden Afet Yönetim Yazılımını ülkemizde de STK’ların ve diğer ilgili kurumların kullanımına sunmak üzere bir süredir çalışmaktayız. Sahana/Eden – Hızlı İnsani Müdahale için Acil Durum Geliştirme Ortamı, afet ve acil durum alanında çalışan kurumların her boyutta afet müdahalesi için hazırlık, planlama ve yönetim aşamalarında kullanabilecekleri önemli bir araçtır. (Detaylı bilgi için bkz. )

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde bir dizi toplantı/eğitim faaliyeti ile 22 değişik kurumdan gelen 37 katılımcıya Sahana/Eden yazılımı tanıtılmıştı. Birçok modülü şu anda Türkçeye çevrilmiş olan SAHANA programının Türkiye’ye adaptasyonu çalışmaları devam ederken sizlere bu programın içeriği ve kullanımı hakkında daha detaylı bilgi vermek istiyoruz.

Bu amaçla 10 Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da bir kullanıcı tanıtım toplantısı düzenliyoruz. Aşağıda detayları verilen ve değişik profillerdeki çalışanlarınız/gönüllülerinizin katılabileceği etkinliğimize katılımınızı bekliyoruz.

Kayıt için (555) 825 57 88 Nolu numaradan Mehmet Tirgil veya (212) 296 54 90 Sencer Bediz ile temasa geçebilirsiniz.

Detaylı Program İçin Tıklayınız.

 

Kas
19
Mülteci Krizi: Birlikte Cevap Aramak – AB ve Türkiye’nin Ortak Sorunu
Toplantı ve Workshoplar
Mülteci Krizi: Birlikte Cevap Aramak – AB ve Türkiye’nin Ortak Sorunu

Friedrich Naumann Vakfı,  Avrupa Liberal Forumu desteği ile RalfDahrendorf Yuvarlak masa toplantıları serisi kapsamında, 19 Kasım tarihinde İstanbul’da “Mülteci Krizi” konulu bir yuvarlak masa toplantısıdüzenleyecektir. AB, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’den konuşmacıların olacağı bu toplantıda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Yerimiz kısıtlı olduğundan toplantıya katılımınızı lütfen en geç 10 Kasım tarihine kadar bildiriniz.

LCV:  guelcin.sinav@fnst.org  

+90 212 219 72 53

İngilizce-Türkçe simultane tercüme olacaktır.

Yer: Lares Park Hotel, Lapis Salonu / Lares Park Hotel, Lapis Meeting Room

Topçu Cad. No:23 Taksim-Istanbul

Eyl
09
Misafir mi Mülteci mi? Türkiye’de İltica Rejimi ve Suriyeli Sığınmacılar
Toplantı ve Workshoplar
Misafir mi Mülteci mi? Türkiye'de İltica Rejimi ve Suriyeli Sığınmacılar

Hamiş Suriye Kültür Evi tarafından düzenlenen toplantıda Suriyeli sığınmacılara karşı artan nefret söylemi ve Türkiye’de iltica rejimi tartışılacak.

Haz
05
Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı-II
Toplantı ve Workshoplar
Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı-II


Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) tarafından düzenlenen Soma için bilgi paylaşımı toplantılarının ikincisi 5 Haziran 2014’te İstanbul’da TMMOB Büyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nda 21 farklı kuruluştan 33 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının ilk bölümünde, katılımcı kuruluşların saha gözlemleri ve konuya yönelik girişimleri hakkında verdikleri bilgiler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  •  Uzun vadeli ve yapısal çözümlere odaklanan projelere gereksinim duyulduğu,
  •  Bu projeleri gerçekleştirmeye hazır muazzam bir enerji, kaynak ve gönüllü gücün varlığı,
  • Ortaya çıkan bu sivil enerjinin mutlaka bilinçli ve uzman desteği ile bölgeye akıtılmasının gerekliliği,
  • Bununla beraber iyi niyetle fakat ihtiyaç tespitleri kapsamında yapılmayan ayni yardımların bölge halkı üzerinde olumsuz etkiler yaratma olasılığının gözlenmeye başlanması,
  • Özellikle çocuklara verilen hediyelerin yaşadıkları travmayı hafifletmek yerine yaşadıkları kayıp nedeniyle hediye aldıklarını biliyor olmalarından ötürü travmalarını pekiştirme olasılığının olduğu,
  • Çocuk odaklı projelerde, bulundukları bölgede çocuklarla birlikte zaman geçirmenin olumlu etkiler yaratacağı,
  • Bölgede bilgi toplamak amacıyla hem kamu kurumları hem de yardım etmek isteyen kişi ve kuruluşlar tarafından sıklıkla yapılan ev ziyaretlerinin hanelerde rahatsızlık yaratma risklerinin gözlenmesi,
  • Savunuculuk aktiviteleri için STK’lar arasında koordinasyon gereksinimi konuşuldu.

Toplantı Raporunun Tamamına Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Haz
05
II. Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı
Toplantı ve Workshoplar
II. Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) tarafından düzenlenen Soma için bilgi paylaşımı toplantılarının ikincisi 5 Haziran 2014’te İstanbul’da TMMOB Büyükkent Şubesi Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nda 21 farklı kuruluştan 33 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Mayıs
21
Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı
Toplantı ve Workshoplar
Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) tarafından Soma felaketi sonrası ihtiyaca yönelik ve etkin bir toparlanma ve iyileştirme süreci için bilgi paylaşımı ortamının sağlanması amacıyla bir toplantı düzenlendi. “Soma için Bilgi Paylaşımı” başlıklı toplantı, 23 farklı kuruluştan 40 kişinin katılımıyla 21 Mayıs 2014 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleşti. 

Toplantı Raporuna Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız: Soma_Bilgi_Paylasimi_Toplantisi_Raporu_21.05.2014