KAYNAKLAR
Ağu
29
evren emek
Ek Döküman

Türkçe
INEE
Eğitimde Asgari Standartlar: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma
Kaynaklar, Müdahale, Standartlar
0
INEE-MS-Kitabi 2

Eğitim, herkes için bir insanlık hakkıdır. Özellikle çatışmalar ve afetlerden
etkilenen on milyonlarca çocuk ve genç için kritik önem taşıyan eğitim
maalesef acil durumlarda çoğunlukla belirgin bir biçimde kesintiye uğrar ve
öğrenicileri kaliteli eğitimin dönüşümsel etkilerinden mahrum bırakır.

INEE Asgari Standartlar El kitabı, herbirine temel faaliyetler ve kılavuz
notların eşlik ettiği 19 standart içermektedir. El kitabı eğitim alanında
hazırlık, müdahale ve toparlanma faaliyetlerinin kalitesini yükseltip güvenli,
durum ve ihtiyaçlara uygun öğrenme fırsatlarına erişimi arttırmayı; aynı
zamanda da bu hizmetlerin sağlanmasında uygulayıcıların sorumluluk
üstlenmesini ve hesap verebilirliğini tesis etmeyı amaçlamaktadır.

Dökümanı indirin.


CSDP
Araç çubuğuna atla