KAYNAKLAR
Nis
4
evren emek
Ek Döküman

İngilizce
John Twigg
Disaster Risk Reduction – Afet Risk Azaltımı
Kaynaklar, Risk ve Zarar Azaltma
0
disaster_risk_reduction

Kitapçık, öncelikli olarak afet risk azaltımı alanında ulusal ve yerel organizasyonlardaki uygulayıcıları, proje planlayıcıları ve proje yöneticilerini hedef almaktadır. İyi örneklerin değerlendirildiği kitapçıkta, risk azaltımı girişimlerinin ve planlama süreçlerinin yanı sıra örnek olaylarla kilit konulara ve karar noktalarına da değiniliyor.

Dökümanı indirin.


CSDP
Araç çubuğuna atla