İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Raporu
May
2
evren emek
İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Raporu
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
, , , , ,
ihtiyaç_analizi_kapak
Hayata Destek Derneği’nin İstanbul’daki Suriyeli Mültecilere İlişkin Zarar Görebilirlik Değerlendirme Raporu, İstanbul’daki Suriyeli mültecilerin mevcut durumuna ilişkin genel bir değerlendirmeyi içeren saha çalışmasının ürünüdür. Saha çalışması İstanbul’un Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde gerçekleştirilmiş olup çalışmada; Suriyeli ailelerle yapılan hane halkı anketleri, yerel paydaşlara yönelik mülakatlar ve hem Suriyeli mülteciler, hem de yerel halkla yapılan odak grup görüşmeleri dahil olmak üzere çeşitli nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Ön bulgular, İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde, mültecilere yönelik çalışmalar yürüten çeşitli yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlara sunulmuş, söz konusu paydaşlarla işbirliği içerisinde öneriler oluşturulmuştur.
Tem
22
evren emek
Çok-Küme/Sektör Katılımlı Hızlı Ön Değerlendirme
Kaynaklar, Standartlar
mira_kapak

SİTAP, sivil toplum kuruluşlarının insani yardım ilkeleri ve uluslararası standartlar konularında kurumsal kapasitelerinin arttırılması için ikinci anahtar yayını hazırladı. Tercüme ve yayın organizasyonunun SİTAP tarafından yapılan Çok-Küme/Sektör Katılımlı Hızlı Ön Değerlendirme yayını; insani ihtiyaçların değerlendirildiği oldukça zorlu bir ortamda neyin, hem yöntemsel olarak güvenilir hem de gerçekçi biçimde uygulanabilir olduğuna dair bilgi veriyor.

 

Nis
6
evren emek
Afet ve Acil Durum Alanında Çalışan veya Çalışma Potansiyeli Olan STK’ların Afet ve Acil Durum Hazırlığı Durum Saptama Araştırması Raporu
Kaynaklar, Türkiye
aadp_tur

Ülkemizde afet ve acil durum alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan STK’ların afet ve acil durum planlaması açısından durumlarını ölçmek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları Afet ve Acil Durum Planı Anketi’nin araştırma raporu yayınlandı. Araştırma yöneticiliği ve raportörlüğü Zeynep M. Türkmen Sanduvaç tarafından yapılan Afet Alanında Çalışan veya Çalışma Potansiyeli Olan STK’ların Afet ve Acil Durum Hazırlığı Durum Saptama Araştırması Raporu’na İngilizce ve Türkçe olmak üzere ulaşabilirsiniz.

Nis
4
evren emek
Göçmenlerin ve Sığınmacıların Yaşadığı Tekne Faciaları Hakkında: Mülteci Ölümleri Raporu
Kaynaklar, Türkiye
imkander_2016_rapor_renkli

Akdeniz ve Ege denizinde yaşanan mülteci ölümlerinin gerekçelerini ortaya koymayı hedefleyen rapor, İMKANDER tarafından hazırlanmıştır.

Nis
4
evren emek
Refugee Innovation: Humanitarian Innovation That Starts with Communities – Mülteci İnovasyonu: Topluluklarla Başlayan İnsani İnovasyon
İyi Uygulamalar, Kaynaklar
refugee-innovation

Farklı mülteci gruplar arasındaki tabandan yukarı inovasyon vakalarını inceleyen rapor, örnek vakaların aracılığıyla krizden etkilenen toplulukların yapabilecekleri inovatif yaklaşımları inceliyor.

Nis
4
evren emek
Avrupa’nın Bekçisi: Türkiye’deki Mültecilerin Hukuka Aykırı Olarak Alıkonulmaları ve Sınır Dışı Edilmeleri
Kaynaklar, Türkiye
avrupanın_bekçisi

Göç anlaşmasının yapılması ile anlaşmanın imzalanmasını takip eden süre zarfında AB’ye düzensiz olarak geçmeye teşebbüs eden mülteci ve sığınmacıların hukuka aykırı bir biçimde alıkonulmalarını ve sınır dışı edilmelerini inceleyen rapor, hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi ve uluslararası insan hakları hukuku ve standartlarına uyumunu bağımsız olarak izleyecek bir mekanizmanın oluşturulması konularında AB ve Türkiye’ye tavsiyelerde bulunuyor.

Nis
4
evren emek
Disaster Risk Reduction – Afet Risk Azaltımı
Kaynaklar, Risk ve Zarar Azaltma
disaster_risk_reduction

Kitapçık, öncelikli olarak afet risk azaltımı alanında ulusal ve yerel organizasyonlardaki uygulayıcıları, proje planlayıcıları ve proje yöneticilerini hedef almaktadır. İyi örneklerin değerlendirildiği kitapçıkta, risk azaltımı girişimlerinin ve planlama süreçlerinin yanı sıra örnek olaylarla kilit konulara ve karar noktalarına da değiniliyor.

Nis
4
evren emek
AB ve Kalkınma Ajanslarına Yönelik Proje Hazırlama ve Bütçeleme Teknikleri
Kaynak Geliştirme, Kaynaklar
projehazırlamavebütçeleme

STK’ların, KOBİ’lerin ve Kooperatiflerin Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları ve fon veren diğer ulusal ve uluslararası kurumlara yönelik projelerini yazabilmeleri için gerekli bilgileri ve yöntemi tanıtma amacıyla AB ve Kalkınma Ajanslarına Yönelik Proje Hazırlama ve Bütçeleme Teknikleri kitabı yayımlandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları STK Çalışmaları – Eğitim Dizisi’nden çıkan kitap Nurhan Yentürk, Yiğit Aksakoğlu ve Alper Akyüz tarafından yazılmıştır.

 

Eki
21
evren emek
Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler
Güncel Raporlar, Kaynaklar, Türkiye
mevzuat_kapak

TÜSEV, STGM ve YADA işbirliğiyle Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum – Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller, Öneriler başlıklı bir rapor yayınlandı.

Eki
21
evren emek
Livelihood Programming in UNHCR: Operational Guidelines
Geçim Kaynakları Geliştirme, Kaynaklar
unhcr_kapak

Geçim Kaynağı Programlaması için Operasyonel Rehberler, genel olarak geçim kaynağı sektöründe kullanılan anahtar belgeler ve sistemleri esas alarak hazırlanmıştır.

Eki
21
evren emek
The Insidiers’ Guide To Social Media For Charities
Kaynaklar, Medya
guide_kapak

Rehber; var olan destekçilerinizle birleşmeniz, yeni destekçilere erişmeniz ve organizasyonunuzu tanıtmanız için size yardımcı olacak.

Eki
21
evren emek
Mülteciler veya Yerinden Edilmiş Topluluklar için Hızlı Sağlık Değerlendirmesi
Kaynaklar, Sağlık
msf_kapak

Sınır Tanımayan Doktorlar’ın (MSF) farklı saha deneyimi ve araştırmalarının bir ürünü olan yayın; ülke içinde yerinden edilmiş topluluklar ya da mülteciler gibi acil durumlardan etkilenmiş nüfusun sağlık durumunu hızla değerlendirmek isteyenler için değerli bir kaynak niteliğinde.

Eki
21
evren emek
Depreme Hazır Mısınız? – Aile Afet Planı
Afete Hazırlık, Kaynaklar
150817_depreme_hazır_mısınız_poster_yüksek

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde farkındalık yaratmak amacıyla Aile Afet Planı infografiği hazırladı. Deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılacaklarla ilgili çevrenizde farkındalık yaratmak için infografiği buradan indirebilir ve basabilirsiniz.

Tem
14
pinar
Türk Kızılayı Toplum Merkezi Projesi İhtiyaç Tespiti Raporu
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
Kızılay Raporu_01

ORSAM tarafından yayımlanan Toplum Merkezi Projesi İhtiyaç Tespiti Raporu’nun amacı, Türk Kızılayı tarafından Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu fonu ile Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde kurulan ve kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılara çeşitli alanlarda mesleki eğitim ve psiko-sosyal destek vermesi planlanan Toplum Merkezi için 12 Ocak -12 Şubat 2015 tarihlerinde sahası gerçekleştirilen kamuoyu ön değerlendirmesinin ve ihtiyaç analizinin sonuçlarını ortaya koymak ve buna dayanarak kurulan toplum merkezinin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırıcı tavsiyelerde bulunmaktır. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

Tem
13
pinar
Cinsel İstismar Mağduru Çocuklara Bakım Kılavuzu
Dünya, Güncel Raporlar, Kaynaklar
Cinsel_Istismar_Magduru_Cocuklara_Bakim_Kilavuzu copy

International Rescue Committee ve UNICEF işbirliğiyle hazırlanan Cinsel İstismar Mağduru Çocuklara Bakım Üzerine Kılavuz (CCS), insani yardım ortamlarında cinsel istismar mağduru çocuklara bakım ve tedavi yapan sağlık ve psikososyal hizmet sunucuları için evrensel rehberlik alanında eksiklikleri gidermek amacıyla oluşturulmuştur.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

Tem
13
evren emek
Bekleme Odasından Oturma Odasına
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
Bekleme odasından

Suriyeli mültecilerle ilgili yasal mevzuat ve mevcut durumu karşılaştırmak ve alanda çalışan STK’ların ve yürütülen çalışmaların bir dökümünü sunmak amacıyla Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür’ün ortak girişimi ile Zümray Kutlu tarafından hazırlanan “Bekleme Odasından Oturma Odasına: Suriyeli Mültecilere Yönelik Çalışma Yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarına Dair Kısa Bir Değerlendirme” raporu yayımlandı.

Raporun tamamı için tıklayınız.

Tem
9
evren emek
Child Marriage In Emergencies
Kaynaklar, Koruma
care_child-marriage-in-emergencies_2015

Eğer hiçbir şey değişmezse 2020 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde 142 milyon kız, çocuk yaşta evlenmiş olacak. Her gün 37 bin kız çocuğu zorunlu evliliğe adım atacak. Care International UK tarafından “The Gender and Protection in Humanitarian Contexts: Critical Issues Series” altında yayımlanan dosya insani yardım çalışanları ve bağışları hedefliyor. Dosya Suriyeli mülteciler özelinde çocuk evlilikleri ve bu konuda deneyimleri ve rakamları içeriyor.

Raporun tamamı için tıklayınız.

Tem
9
evren emek
An Act Of Faith: Humanitarian Financing and Zakat
Kaynak Geliştirme, Kaynaklar
ONLINE-Zakat_report_V9a

Global Humanitarian Assistance tarafından yayımlanan raporda “zekat” ın insani yardım amacıyla kullanımı çeşitli açılardan ele alınıyor. Zekat’ın insani yardımda kullanımının önündeki engeller, insani yardım prensipleriyle çelişen yönleri ve farklı Müslüman ülkelerden örnekler raporda dikkat çeken noktalar.

Yayına ulaşmak için tıklayınız. 

Tem
9
evren emek
2015 Sivil Toplumun Durumu Raporu
Dünya, Güncel Raporlar, Kaynaklar
StateOfCivilSocietyFullReport2015

2015 Sivil Toplumun Durumu Raporu (State of Civil Society Report 2015) CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation tarafından yayımlandı. Raporda örgütlenme, toplanma ve ifade özgürlüğü, gönüllülük politikası, yardım toplama, kamu fonları gibi birçok konuda bilgi bulunuyor.

Yayına ulaşmak için tıklayınız.

Nis
13
evren emek
Humanitarian Action for Children 2015
Afet Yönetimi Döngüsü, Dünya, Güncel Raporlar, Kaynaklar
HAC_Overview_2015_WEB_27_01_15_PHOTO

HAC_Overview_2015_WEB_27_01_15_PHOTO

UNICEF tarafından yayımlanan raporda Dünya’nın dört bir yanında insani yardıma ihtiyaç duyan çocuklara 2014 yılında ulaştırılan yardımlar ve sağlanan fon miktarı ile 2015 provizyonları hakkında çarpıcı veriler yer alıyor.

Nis
13
evren emek
The Core Humanitarian Standard and the Sphere Core Standards: Analysis and Comparison
Afet Yönetimi Döngüsü, İyileştirme, Kaynaklar, Standartlar

Sphere Project tarafından yayımlanan karşılaştırmalı analizde 2014 Kasım ayında HAP tarafından dünyada lansmanı yapılan ve SİTAP tarafından Mart ayında Türkiye’de tanıtılan Temel İnsani Yardım Standardı ile Sphere El Kitabında yer alan temel standartlar karşılaştırılıyor.

Nis
13
evren emek
The 2015 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction Report
Afet Yönetimi Döngüsü, Kaynaklar, Risk ve Zarar Azaltma

BM Afet Risklerinin Azaltılması Ofisi tarafından Mart ayında yayımlanan raporda devletlerin afetler nedeniyle ekonomik kayıplarının ortalama 300 milyar dolara ulaştığı ve daha da artacağı belirtiliyor. Türkiye hakkında da önemli verilerin bulunduğu raporda, ülkelerin afet riskleri, dünya risk haritaları ve ileriye dönük ekonomik provizyonlar yer alıyor.

Oca
15
evren emek
Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Afet Yönetimi Döngüsü, Afete Hazırlık, Kaynaklar
, , , ,
sozluk-V7-web-kapaklı

Afet yönetiminde çalışan tüm kurum ve kuruluşlar ile farklı disiplinlerin yönetim sürecinde aynı
dili kullanması, bu sayede de afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında etkinliğin
arttırılmasına katkı vermek üzere AFAD Başkanlığının koordinasyonunda çalışmalarına 1 yıl önce başlanan İngilizce-Türkçe “Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü” tamamlanarak yayımlandı.

Oca
15
evren emek
Hayatta Kalma Mücadelesi: Türkiye’deki Suriye’den Gelen Mülteciler
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
, , , ,
hayatta-kalma-mucadelesi-turkiye'deki-suriye'den-gelen-multeciler720

Amnesty International tarafından hazırlanan “Hayatta Kalma Mücadelesi:
Türkiye’deki Suriye’den Gelen Mülteciler” adlı rapor son üç buçuk yılda
ülkeye sığınan 1.6 milyon insanın karşı karşıya kaldığı insan hakları
risklerini belgeliyor. Rapor ayrıca uluslararası toplumun mülteci krizi ile
ilgili anlamlı finansal sorumluluk alma konusunda gösterdiği içler acısı
isteksizliğine de dikkat çekiyor.

Oca
15
evren emek
Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
orsam

ORSAM ve TESEV tarafından yürütülen saha çalışması sonucunda oluşturulan “Suriyeli
Mültecilerin Türkiye’ye Etkileri ve Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri :Sentetik
Bir Modelleme başlıklı rapor Ocak 2015 tarihinde yayımlandı. Rapora ulaşmak için lütfen bağlatı linkine tıklayın.

Ara
29
evren emek
Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability
Kaynaklar, Müdahale, Standartlar
, , ,
CHS

The Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS) is a direct
result of the Joint Standards Initiative (JSI) in which the Humanitarian Accountability Partnership (HAP) International, People In Aid and the Sphere Project joined forces
to seek greater coherence for users of humanitarian standards.

Ara
29
evren emek
Akıl Sağlığı ve Psikososyal Destek Rehberi
Kaynaklar, Müdahale, Standartlar

Guidelines IASC Mental Health Psychosocial (with index)

Inter-Agency Standing Commitee (IASC) Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support “İnsani Yardımda Psikososyal Destek Standartları” na erişebileceğiniz başlıca kaynak.

Kas
17
evren emek
Suriye Çok Sektörlü İhtiyaç Analizi
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
MSNAExecutiveSummary_TR 2
Eki
22
evren emek
Müdahale, İyileştirme ve Sosyoekonomik açıdan 2011 Van Depremi
Güncel Raporlar, Kaynaklar, Türkiye
78-20140529153416-mudahale,-iyilestirme-ve-sosyoekonomik-acidan-2011-van-depremi-raporu
Eki
22
evren emek
Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Kadın Sığınmacılar Raporu
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
mazlumder-kamp-disinda-yasayan-suriyeli-kadin-siginmacilar-raporu
Eki
21
evren emek
Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek
Afet Yönetimi Döngüsü, Afete Hazırlık, Kaynaklar
afetyonetimikapak
Eyl
19
evren emek
TÜRKİYE’DE SURİYELİ MÜLTECİLER – İstanbul Örneği – Tespitler, İhtiyaçlar ve Öneriler
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
suriyeli_multeciler_raporu_2013
Eyl
1
evren emek
Fund Raising Strategies: Know What You’re Selling
Kaynak Geliştirme, Kaynaklar
, ,
Fund_Raising_Strategies
Eyl
1
evren emek
How to Develop a Fund Raising Plan
Kaynak Geliştirme, Kaynaklar
, ,
How to Develop a Fundraising PLan (Stonehill Consulting)
Eyl
1
evren emek
The European Consensus On Humanitarian Aid
Afet Yönetimi Döngüsü, Afete Hazırlık, Kaynaklar
, , ,
consensus_en

Joint Statement by the Council and the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council, the European Parliament and the European Commission

 

Eyl
1
evren emek
Minimum Standarts For Child Protection in Humanitarian Action
Afet Yönetimi Döngüsü, Kaynaklar, Koruma, Müdahale
CP-Minimum-Standards-English-2013
Eyl
1
evren emek
Minimum Inter-Agency Standards for Protection Mainstreaming
Afet Yönetimi Döngüsü, Kaynaklar, Koruma, Müdahale
Full_Report_3752
Eyl
1
evren emek
Protective Action: Incorporating civilian protection into humanitarian response
Afet Yönetimi Döngüsü, Kaynaklar, Koruma
1712
Eyl
1
evren emek
Minimum Agency Standards for Incorporating Protection into Humanitarian Response
Afet Yönetimi Döngüsü, Kaynaklar, Müdahale, Standartlar
doc00002448

Protection in humanitarian response focuses on the safety and dignity of disaster-affected populations. Protection is defined as ‘all activities aimed at ensuring full respect for the rights of the individual in accordance with the letter and the spirit of the relevant bodies of law, i.e. human rights law, international humanitarian law and refugee law.

Eyl
1
evren emek
Reporting On Humanitarian Crises
Kaynaklar, Medya
IN140220_HumanitarianReportingMANUAL_WEB

Reporting On Humanitarian Crises: A Manual for Trainers & Journalists and an Introduction for Humanitarian Workers

Eyl
1
evren emek
Journalists and Humanitarian Relief Coverage
Kaynaklar, Medya
, , ,
Media_study_wAppendices
Eyl
1
evren emek
Sivil Toplum Kuruluşlarının İletişim Çabalarında Bir Medya Olarak İnternet
Kaynaklar, Medya
, , ,
future_internet_540px

Son yıllarda, demokratikleşme ve ekonomik kalkınma sürecinde bir itici güç olarak sahip olduğu potansiyelin keşfedilmeye başlanması ile, sivil toplum kuruluşları toplumsal değişim ve dönüşümün  anahtar kavramlarından birisi haline gelmiştir.

Dünyadaki gelişimine bakıldığı zaman sivil toplum kuruluşlarının devlet merkezli olmaktan uzaklaşarak toplumsal inisiyatifle beslenen bir karakter kazanma ve küreselleşme eğiliminde oldukları görülmektedir.

Duruma Türkiye açısından bakıldığında, geçmişi Osmanlı’daki “vakıf” kavramına uzanan  sivil toplum kuruluşlarının sosyal ve siyasi yaşamda daha fazla kabul gören bir varlık alanı oluşturabilmesi için nicel anlamda yaygınlaştırılmalarının yanı sıra nitel anlamda da iyileştirilmelerinin gerekli olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmada da bu gereklilikten yola çıkılmış ve ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarının sorunlarına iletişim odaklı bir perspektiften bakılarak çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI

KTÜ. İletişim Fakültesi. Dekan Yard.

Belgeye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Eyl
1
evren emek
How NGOs can use Social Media
Kaynaklar, Medya
,
Farra
Eyl
1
evren emek
NGO Media Outreach: Using the Media as an Advocacy Tool
Kaynaklar, Medya
, ,
NGO-media_training
Eyl
1
evren emek
A guide to the use and logistics of family tents in humanitarian relief
Afet Yönetimi Döngüsü, Barınma ve Gıda Koruma, Kaynaklar, Müdahale
8.1.1 OCHA Tents (1)
Eyl
1
evren emek
Sphere for Assessments
İhtiyaç Tespiti, Kaynaklar
, ,
sphere-for-assessments
Eyl
1
evren emek
Mercy Corps, Water, Sanitation and Hygiene Guidelines
Kaynaklar, Müdahale, Su, Sanitasyon ve Hijyen
, , , ,
WASH Guidelines
Eyl
1
evren emek
Operational Protection in Camps and Settlements
Afet Yönetimi Döngüsü, Kamp Yönetimi, Kaynaklar, Müdahale
, , , , , ,
44b381994
Eyl
1
evren emek
The Sphere project, 2nd edition 2011
Afet Yönetimi Döngüsü, Kaynaklar, Müdahale, Standartlar
The-Sphere-Project-Handbook-20111

Sphere kitapçığını türkçe olarak linkten indirebilirsiniz. http://www.sphereproject.org/resources/download-publications/?search=1&keywords=&language=Turkish&type=0&category=22

 

 

 

Eyl
1
evren emek
Saving Lives Today and Tomorrow
Dünya, Güncel Raporlar, Kaynaklar
OCHA SLTT Web Final Single
Eyl
1
evren emek
NGO Coordination Guide Version 1.0
Kaynaklar, Koordinasyon
, ,
NGO Coordination Guide
Eyl
1
evren emek
Guidelines for Assessment in Emergencies
Afet Yönetimi Döngüsü, İhtiyaç Tespiti, Kaynaklar, Müdahale
,
Guidelinesfor assessment in emergencies
Eyl
1
evren emek
Emergency Food Security Assessment Handbook
Afet Yönetimi Döngüsü, İhtiyaç Tespiti, Kaynaklar, Müdahale
, , ,
Emergency Food Security Assessment Handbook - WFP
Eyl
1
evren emek
UNHCR Global Trends Report 2013
Dünya, Güncel Raporlar, Kaynaklar
, , , , ,
UNHCR

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Haziran ayında yayımlanan “Global Trends 2013” raporu 2013 yılı sonunda kadar Dünyada mültecilerin durumuyla ilgili önemli verileri içeriyor.

Ağu
29
evren emek
Eğitimde Asgari Standartlar: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma
Kaynaklar, Müdahale, Standartlar
INEE-MS-Kitabi 2

Eğitim, herkes için bir insanlık hakkıdır. Özellikle çatışmalar ve afetlerden
etkilenen on milyonlarca çocuk ve genç için kritik önem taşıyan eğitim
maalesef acil durumlarda çoğunlukla belirgin bir biçimde kesintiye uğrar ve
öğrenicileri kaliteli eğitimin dönüşümsel etkilerinden mahrum bırakır.

INEE Asgari Standartlar El kitabı, herbirine temel faaliyetler ve kılavuz
notların eşlik ettiği 19 standart içermektedir. El kitabı eğitim alanında
hazırlık, müdahale ve toparlanma faaliyetlerinin kalitesini yükseltip güvenli,
durum ve ihtiyaçlara uygun öğrenme fırsatlarına erişimi arttırmayı; aynı
zamanda da bu hizmetlerin sağlanmasında uygulayıcıların sorumluluk
üstlenmesini ve hesap verebilirliğini tesis etmeyı amaçlamaktadır.

Ağu
29
evren emek
Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar İçin Durum Analiz Raporu
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
DURUM-ANALIZI-SURIYELI-SIGINMACILAR_SANLIURFA-2013- 2

Suriye’deki iç çatışmanın başlangıcından bu yana, Türk yetkililer, iç çatışmalardan dolayı Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınmak isteyen Suriyelilere yardım sağlamak için kendi öz kaynaklarını seferber etmiştir.
Ocak 2014 itibari ile, çatışmalardan dolayı sığınma talep eden 570,000 den fazla Suriye vatandaşının -Türkiye’de- kaydı yapılmıştır. Bu rakamın 213,000’ ninden biraz fazlası Türk yetkililer tarafından sınır illerinde kurulan toplam 21 kampta yaşamaktadır. 358,180 Suriyeli ise kampların dışında yaşamakta olup, çoğunlukla Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay illerinde ikamet eden Suriyeli sığınmacılar olarak kayıt altına alınmıştır.
Bu çalışma, Concern Worldwide (CWW) ofisinin bulunduğu Şanlıurfa ilinde, CWW ve Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Mavi Kalem) işbirliği ile 2013 yılı sonunda yapılmıştır.

Ağu
29
evren emek
Sphere: Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve İnsani Yardım Sözleşmesi
Kaynaklar, Müdahale, Standartlar
sphere-nedir-ve-insani-yardim-sozlesmesi 2
Ağu
29
evren emek
Davranış Kuralları-Sphere- Code of Conduct
Afet Yönetimi Döngüsü, Kaynaklar, Müdahale, Standartlar
, , ,
Davranis-Kurallari-Sphere-code-of-conduct 2
Ağu
29
evren emek
Best practices and lessons learned in humanitarian settings
İyi Uygulamalar, Kaynaklar
Best practices and lessons learned in humanitarian settings - Africa Region
Ağu
29
evren emek
Managing The Risk Of Humanitarian Crises
Afet Yönetimi Döngüsü, Afete Hazırlık, Kaynaklar
OCHA SLTT Web Final Single

 

International disaster response cannot keep pace with burgeoning global challenges. Preventing catastrophes is possible, but this requires a new way of thinking and acting. Development and humanitarian actors, from local to global, need to reorient the way
they operate to systematically analyse and manage risk. This study provides a compelling call for change. It also provides timely recommendations as the world looks towards the post-2015 framework for development and disaster risk reduction, alongside the 2016 World Humanitarian Summit.

Kevin Savage, Humanitarian Research Coordinator, World Vision International

 

Ağu
29
evren emek
Türkiye Afet Farkındalığı ve Afetlere Hazırlık Araştırması-2014
Afet Yönetimi Döngüsü, Afete Hazırlık, Kaynaklar
105-2014081217653-6-turkiye-afet-farkindaligi-ve-afetlere-hazirlik-arastirmasi,-2014-edited (1) 2
Ağu
29
evren emek
Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
turkiye'deki-suriyeli-kadinlar,-2014

2014 yılında yayımlanan rapor Türkiye’de bulunan Suriyeli kadınlara yönelik bir saha araştırması sonuçlarını içermektedir.

Ağu
29
evren emek
Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri, Kardeş Topraklarindaki Misafirlik
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
suriye'den-turkiye'ye-nufus-hareketleri,-kardes-topraklarindaki-misafirlik,-2014

AFAD tarafından hazırlanan rapor Türkiye’de bulunan Suriyelilerle gerçekleştirilen anket çalışmasına dayanmaktadır.

Ağu
29
evren emek
Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar Saha Araştırması Sonuçları
Kaynaklar, Suriyeli Mülteciler
syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr

AFAD tarafından hazırlanan “Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar Saha Araştırması Sonuçları” başlıklı raporda, Adana, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, hem geçici barınma merkezlerinde hem de bu merkezler dışında yaşayan Suriyeli sığınmacılar ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen saha araştırması sonuçları yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Ağu
28
sitap
Disaster Preparedness for Effective Response
Afete Hazırlık, Kaynaklar
Screen Shot 2014-08-28 at 02.24.00

Guidance and Indicator Package for Implementing Priority Five of the Hyogo Framework

Ağu
28
sitap
Good Humanitarian Donorship Principles in Practice
Kaynak Geliştirme, Kaynaklar
ghdp-inpractice

The Good Humanitarian Donorship (GHD) initiative, widely embraced by Development Assistance Committee (DAC) donor governments in 2003, sought to reaffirm the centrality of the core humanitarian principles of humanity, impartiality, neutrality and independence in the financing of humanitarian assistance.

Ağu
22
sitap
GHD Indicators Reports
Kaynak Geliştirme, Kaynaklar
Screen Shot 2014-08-28 at 01.25.35

Good Humanitarian Donorship (GHD) is a donor-led initiative aiming towards efficient and principled humanitarian assistance.

CSDP
Araç çubuğuna atla