Oy ve Ötesi
Ağu
28
sitap
Oy ve Ötesi
Soma
 • : Bilgi Yönetimi ve Planlama
 • : Soma'daki ihtiyaçlarla gönüllüleri ve sivil aktörleri buluşturabilecek bir platform oluşturmada SİTAP'la birlikte çalışıyor. Online bir platform yaratılarak, bu platform saha ekipleriyle desteklenmeye çalışılacak
 • : İstanbul merkezli
 • : Tüm sivil aktörler: bireyler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
 • : Çeşitli STK'lar ile toplantılar yapıldı, SİTAP ile çalışma grubu oluşturuldu ve online platformun ilk yol haritası oluşturuldu
 • : Websiteyi yapacak gönüllüleri ve sistem oluştuktan sonra destek çağrısı yapabileceği 30.000 gönüllüsü mevcut
Ağu
28
sitap
SİTAP adına Hayata Destek Derneği
Soma
 • : Bilgi Yönetimi ve Planlama
 • : Soma ile ilgili çalışan ve çalışmayı planlayan tüm sivil aktörler arasında bilgi paylaşımı ve iletişimi kolaylaştırma
 • : İstanbul merkezli
 • : Tüm sivil aktörler: bireyler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
 • : Düzenli toplantılar ve 1K2N matrisi güncelleme uygulaması devam ediyor. İhtiyaç olduğu sürece bu rolü üstlenmeye hazır.
 • : 5 tematik başlık altında ihtiyaç belirleme yapıldı. Bilgi yönetimi ve iletişim çalışmaları için 2 tam zamanlı personeli mevcut
Ağu
28
sitap
Disaster Preparedness for Effective Response
Afete Hazırlık, Kaynaklar
Screen Shot 2014-08-28 at 02.24.00

Guidance and Indicator Package for Implementing Priority Five of the Hyogo Framework

Ağu
28
sitap
Good Humanitarian Donorship Principles in Practice
Kaynak Geliştirme, Kaynaklar
ghdp-inpractice

The Good Humanitarian Donorship (GHD) initiative, widely embraced by Development Assistance Committee (DAC) donor governments in 2003, sought to reaffirm the centrality of the core humanitarian principles of humanity, impartiality, neutrality and independence in the financing of humanitarian assistance.

Ağu
22
sitap
GHD Indicators Reports
Kaynak Geliştirme, Kaynaklar
Screen Shot 2014-08-28 at 01.25.35

Good Humanitarian Donorship (GHD) is a donor-led initiative aiming towards efficient and principled humanitarian assistance.

Tem
7
sitap
Kamu-STK İşbirliği Perspektifinde Suriyeli Sığınmacilar Seminer Notları
Duyurular

Suriye krizinin 4. yılında, SİTAP olarak Suriyelilerin statüleri ve kamunun bu konudaki politikaları ilgili güncel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, konuya ilgi duyabilecek sivil kuruluşlar ile bilgi paylaşımında bulunmayı ayrıca bu gibi insani krizleri yönetirken kamu-STK işbirliğinin nasıl olması gerektiği üzerine tartışma ortamı sağlamayı hedefleyen bir seminer organize ettik. Kadir Has Üniversitesi, Galata Salonu’nda 23 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşen seminere farklı kurumlardan toplam 45 kişi katıldı. Seminerde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden Fatin Al Lamii, Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Programı’ndan Öykü Tümer, Hayata Destek Derneği’nden Tuna Türkmen, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nden Polat Kızıldağ sunum yaptı.

Haz
17
sitap
Soma için STK Kümelenme Çağrısı
Duyurular

Soma için STK Kümelenme Çağrısı

Değerli Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri,

5 Haziran 2014 tarihinde 21 farklı sivil aktörün katılımıyla gerçekleştirdiğimiz SİTAP II. Soma için Bilgi Paylaşımı toplantısında, bölgede gözlem ve deneyim sahibi kuruluşlar tarafından, uzun vadeli ve çözüm odaklı projelerin üretilebilmesi için etkilenen nüfusa dair veri toplama çalışmalarının belirli standartlar çerçevesinde sürdürülmesi gerekliliği vurgulandı.

Bu değerlendirmelerden yola çıkarak, sivil aktörler arasında ilgili sektörler çerçevesince iletişim ağının ve bilgi akışının güçlendirilmesi, ihtiyaç tespit formlarının kapsamlı ve işlevsel olacak şekilde oluşturulması ve yapılacak yardımların belirli standartlara uygun olarak gerçekleşmesi için aşağıda bulunan 4 sektör altında gelişecek bir kümelenme sistemi oluşturmak istiyoruz. Bölgede etkinlik göstermek isteyen sivil toplum kuruluşlarına sektörel uzmanlık desteği sağlamak ve söz konusu her bir sektör içinde bilgi akışı ve işbirliğine yön vermek isteyen kuruluşları SİTAP ile iletişime geçmeye davet ediyoruz.

Sektörler:
1. Eğitim
2. Psiko-sosyal destek
3. Geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi
4. Nakdi ve ayni yardım

Her sektör için ilgili kuruluşun;
• belirli bir zaman ayıracaklarını taahhüt etmesi,
• ilgili sektörün ihtiyacına göre ihtiyaç tespit formları oluşturulması konusunda uzman desteği sağlaması,
• toplanan verilerle ilgili izleme ve değerlendirme planı hazırlaması,
• veri toplayacak olan saha ekiplerine oryantasyon hazırlaması ve vermesi beklenmektedir.

Kümelenme sistemi ile, belirli standartlar çerçevesince hazırlanmış ve ilgili sektörlerden uzman STK’ların desteklemiş olduğu araçlarla toparlanan bilgiler, somagonulluleri.org web sitesi aracılığı ile yayınlanacak ve gönüllüler doğru zamanda doğru noktalara sağlıklı bir şekilde mobilize edilebileceklerdir.

Bu çalışmada yer almak isteyen kuruluşlar, 23 Haziran 2014 Pazartesi akşamına kadar uzmanlık ve deneyimlerine göre hangi kümede yer almak istediklerini ve ilgili bağlantı kişisini aşağıdaki irtibat kişisine ulaştırabilirler. Gelecek Soma bilgi paylaşımı toplantısı bu kümelenmeye göre düzenlenecektir.

CSDP
Araç çubuğuna atla