KAYNAKLAR
Nis
6
evren emek
Ek Döküman

Türkçe
Zeynep M. Türkmen Sanduvaç
Afet ve Acil Durum Alanında Çalışan veya Çalışma Potansiyeli Olan STK’ların Afet ve Acil Durum Hazırlığı Durum Saptama Araştırması Raporu
Kaynaklar, Türkiye
0
aadp_tur

Ülkemizde afet ve acil durum alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan STK’ların afet ve acil durum planlaması açısından durumlarını ölçmek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları Afet ve Acil Durum Planı Anketi’nin araştırma raporu yayınlandı. Araştırma yöneticiliği ve raportörlüğü Zeynep M. Türkmen Sanduvaç tarafından yapılan Afet Alanında Çalışan veya Çalışma Potansiyeli Olan STK’ların Afet ve Acil Durum Hazırlığı Durum Saptama Araştırması Raporu’na İngilizce ve Türkçe olmak üzere ulaşabilirsiniz.

Dökümanı indirin.


CSDP
Araç çubuğuna atla